HEAD GIRL : Miss Khan Laiba Gulam
ASST. HEAD GIRL : Shaikh Daniya Rashid
SPORTS CAPTAIN : Miss Idrisi Tasneem
ASSISTANT SPORTS CAPTAIN : Miss Khan Iqra
R.S.P. CAPTAIN : Miss Mansoori Tahera
Red House Green House
Captain 1) Miss Sayed Zainab Captain 1) Miss Ansari Husna
2) Miss Shaikh Sadaf 2) Miss Saifi Safiya
Vice-Captain 1) Miss Patel Kausar Vice-Captain 1) Miss Ansari Alviya
2) Miss Shaikh Zehra 2) Miss Ansari Maryam
3) Miss Ansari Ruqayya 3) Miss Siddique Maziya
Blue House Yellow  House
Captain 1) Miss Sorathiya Fashiha Captain 1) Miss Shaikh Anam
2) Miss Ansari Iqra 2) Miss Khan Ambreen
Vice-Captain 1) Miss Shaikh Mubashshera Vice-Captain 1) Miss Shaikh Ayesha
2) Miss Siddique Amsha 2) Miss Ansari Ayesha
3) Miss Khan Sana 3) Miss Ansari Areeba